Registreer .frl

.amsterdam Registry Lock

Soms is een domeinnaam zo belangrijk of waardevol dat de registrant controle wil hebben over de naam en er met name zeker van wil zijn dat de registratie niet kan worden gewijzigd zonder expliciete toestemming. Dit kan van toepassing zijn op elke domeinnaam waarvan de potentiële downtime tot serieuze schade leidt.

Registry Lock is de dienst die een extra beveiligingslaag biedt. Met .amsterdam Registry Lock heeft de registrant volledige controle over de domeinnaam en dus kan geen enkele eigenschap van een domeinnaam worden gewijzigd zonder expliciete, handmatige toestemming vooraf.

De Registry Lock-dienst is speciaal ontwikkeld voor .amsterdam-domeinnaamhouders die controle over hun domeinnamen willen hebben, zoals banken, overheidsinstanties en andere instellingen, maar ook voor de houders van namen die voor e-commerce worden gebruikt, nieuwssites en andere waardevolle domeinen zijn. Het spreekt voor zich dat de waarde van een domeinnaam heel persoonlijk is. Registry Lock is er dus in feite voor iedereen die mutaties op zijn eigen domeinnaam wil kunnen controleren.

Domeinhouders die .amsterdam Registry Lock willen aanvragen, moeten contact opnemen met hun registrar.

Registrars die bekend zijn met .nl Control voor .nl-domeinnamen, zullen zien dat .amsterdam Registry Lock exact dezelfde procedures volgt.

Registrars die een Registry Lock willen aanvragen, kunnen contact opnemen met hun accountmanager bij dotAmsterdam B.V. voor de betreffende documenten en voor informatie over de kosten.

Activeren van Registry Lock

 • Domeinhouders die .amsterdam Registry Lock willen aanvragen, moeten contact opnemen met hun registrar.
 • Net als de andere diensten van dotAmsterdam B.V. wordt de Registry Lock service via registrars beschikbaar gesteld aan .amsterdam-domeinnaamhouders. De back-end provider van dotAmsterdam B.V. (SIDN) zorgt voor de operationele aspecten.
 • De dienst wordt geleverd voor individuele domeinnamen, niet automatisch voor alle .amsterdam-domeinnamen van een domeinnaamhouder.
 • Om Registry Lock voor een domeinnaam te activeren, moet een aanvraagformulier worden ingevuld en ondertekend door de houder. Dit formulier wordt ingediend bij SIDN door de registrar die verantwoordelijk is voor de domeinnaam. Op het aanvraagformulier moet de domeinnaamhouder aangeven wie bevoegd is om wijzigingen met betrekking tot de domeinnaam goed te keuren. Het formulier moet ook vergezeld gaan van documentatie waaruit blijkt dat de aanvraag afkomstig is van de registrant of iemand die rechtmatig namens de registrant optreedt. Meestal betekent dit een uittreksel uit het handelsregister, eventueel een volmachtbrief en altijd een kopie van een identiteitsbewijs voor de ondertekenaar en eventueel voor degene die bevoegd is wijzigingen goed te keuren.
 • Na ontvangst van het formulier via de registrar neemt SIDN direct contact op met de houder om te controleren of de aanvraag in orde is. De Registry Lock wordt pas geïmplementeerd nadat SIDN de controles heeft afgerond.
 • De domeinnaam wordt onmiddellijk gelocked en de domeinnaam krijgt de volgende EPP-statussen toegewezen: serverDeleteProhibited, serverTransferProhibited en serverUpdateProhibited.
 • Vanaf nu wordt elke wijziging op de domeinnaam geweigerd, tenzij het domein tijdelijk (of permanent) wordt ontgrendeld.
 • Het is mogelijk om maximaal twee geautoriseerde personen toe te wijzen die ook wijzigingen op de domeinnaam kunnen goedkeuren.

Een .amsterdam-domein met Registry Lock updaten

Updates op een gelocked domein worden als volgt verwerkt:

 • De domeinnaamhouder neemt contact op met de registrar voor de vereiste wijziging.
 • Het updateverzoek wordt gedaan via de registrar van de domeinnaam, identiek als wanneer de domeinnaam niet onder de Registry Lock-service zou vallen.
 • Omdat de EPP-status van het domein updates blokkeert, wordt het updateverzoek niet automatisch verwerkt, maar binnen SIDN doorverwezen voor handmatige beoordeling.
 • SIDN belt de registrant om het verzoek te verifiëren en het verkrijgen van een ondertekende schriftelijke bevestiging. Daartoe worden de volledige details van de gevraagde update ter beoordeling naar de registrant gestuurd.
 • Wanneer de glue records voor een nameserver worden bijgewerkt, is autorisatie alleen vereist als de nameserver onder Registry Lock valt en de optie ‘include glue record protection’ is aangevinkt.
  NB: Wanneer u de bescherming van glue records inschakelt, worden alleen nameservers in de zone beschermd; nameservers buiten de zone zijn dat niet.
 • Als een Registry Lock-domeinnaam onderdeel is van een gedeeltelijke of volledige overname, wordt er na de overname contact opgenomen met de registrant om deze te informeren over de wijziging.

Deactiveren van Registry Lock

 • De domeinnaamhouder neemt contact op met de registrar voor de definitieve unlock.
 • De Registry Lock-service eindigt automatisch als de domeinregistratie met toestemming van de registrant wordt geannuleerd of wordt overgedragen aan een andere registrant.
 • De Registry Lock-service kan ook door de registrant worden opgezegd. Hiervoor moet een speciaal opzegformulier ingevuld en ondertekend worden door de houder, en ingediend worden bij de registrar die de betreffende .amsterdam domeinnaam beheert. De registrar neemt vervolgens contact op met SIDN om de benodigde wijzigingen door te voeren.
 • Als de relatie tussen de houder en de registrar eindigt, dient de houder alle betrokken .amsterdam-domeinnamen en de bijbehorende Registry Locks over te dragen aan een andere registrar. SIDN informeert de houder over de wijze waarop hij dit moet doen. Als de houder de overstap niet regelt, wordt de Registry Lock-service door SIDN beëindigd.

Levering en facturatie van .amsterdam Registry Lock

 • De Registry Lock-service wordt via de voor de desbetreffende domeinnaam verantwoordelijke registrar aan de inschrijver geleverd.
 • Registrars worden maandelijks achteraf gefactureerd voor de Registry Lock-service.
 • Als de domeinhouder ondersteuning nodig heeft, neemt hij contact op met de registrar (niet met SIDN of dotAmsterdam B.V.).
 • Registrars met vragen over .amsterdam Registry Lock kunnen contact opnemen met de supportafdeling van SIDN door een e-mail te sturen naar support.amsterdam@sidn.nl of te bellen met 026-3525555.

Photo by FLY:D on Unsplash